wpe1.jpg (2959 bytes)

İnsan beyininden elektromagnetik dalgalar yayınlanır.Yıllardır yapılan araştırmalarda insan beyininden yayınlanan elktromagnetik dalgaların yapısı çözümlenememiştir. Benim iddağım insan beyininden yayılan elktromagnetik dalgaların yapısının basit değil komleks yapıya sahip olduğudur. İlk araştırmalarım Tıp fakültesinde öğrenciliğim yıllarımda başlamıştır. İnsan beyin yapısı sinir hücrelerinden oluşur .İnsanın dış dünyasından ve vucut yapısından gelen sinyaller beyine sinir hücreleri tarafından taşınmaktadır. Bu konunun detayına girmeyeceğim konubu alanla uğraşanlar tarafından çok iyi bilinir. Elektromagnetik dalgaların yayınlanması ; ilgili bilim alanlarıyla uğraşanlar tarafından iyi bilinir. Elektromag-netik dalgalar anten etrafında halka şeklinde genişleyerek (magnetik alan) antene dik yayınlanan elektiriki alan şeklindedir. İnsan beyini böyle bir ışıma yapamıyor. İnsan beyinin tek sinir hücresinde oluşan elktromagnetik dalgayı açıklaya-lım; sinir hücresinin dendiritine sinyal geldiğinde (istirahat halindeki sinir hücresi denge halindedir potasyum iyonu hücre içinde sodyum iyonu hücre dışındadır) Sinyal gelince potasyum iyonları hücre dışına sodyum iyonları hücre içinegirerek hücrenin istirahat dengesi bozulur sinyal sinir hücresinin bir ucundan diğer ucuna buşekilde yayılarak gider hücre duvarındaki sodyum potasyum pompası sodyumu hücre dışına potasyum pasif olarak hücre içine girer Bu olaylarhürede hızlı bir şekilde gerçekleşirken sodyum ve potasyum iyonlarının hücre duvarını aşarken hücre duvarındaki diğer atamlar, kendi aralarındaki atomlarda sürtünme meydana gelerek( atomların dışındaki elektronlarda sürtünme mey-dana gelerek) elktromagnetik dalga oluşumu meydana gelir. Çok basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım. Tabikii ;olay bu kadar basit değil.Bu oluşan tek sinir hücresindeki elektromagnetik dalga hiçbir anlam taşımıyor. Beyinde sinir hücreleriyanyana parelel seyrederek hepsi birden elktromagnetik dalga oluşturur.Yine tüm sinir hücrelerinden çıkan elktromagnetik dalgalarda bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hepsi birbirinden bağımsız yayınlan-mış olursa hiçbir işyapamaz.Mantık şu olmalı toplu sinir hücrelerinden yayınlanan elktromagnetik dalgalar öyle bir şekilde yayınlanmalı ki; bir i,ş yapabilsin Bu konu ile ilgili bu kadar açıklama yeterli. Sinir hücrelerinden yayınla-nan elektromagnetik dalgalar; gördüğümüz görüntüler ve hayalimizde canlandırdığımız görüntüler şeklinin benzeridir detaya girmeyeceğim.İnsan beyininden yayınlanan elktromagnetikdalgalarla cisimler hareket edebiliyor. Basit bir örnek yukarıda şeklin benzerini sizde yapıp hareket ettiğini görürsünüz. Gerekenler ince alemenyum folyeyi silidir halinde yapın silindirin alt tarafı açık olsun ,demi bir teli yere basabilecek şekilde oturtalım telin ucu yukarıya dik bakacak alemenyum silidirik folyeyi demir telin üstüne oturtalım alemenyum folye yere temas etmesin demir tel üzerinde dengelediğimiz alemenyım folye normal şartlarda hareket ettirebilecek herhan-gi bir etmen olmadığı sürece hareket etmez fizik kuralıdır. Şimdi yapacağımız alemenyum folyeyenin birtarafa doğru (alemenyum folyeye bakarak) döndüğünü düşünmek kısa bir süre sonra hareket başlayacaktır. Eğer hareket ettiremiyorsa-nız ellerinizi alemenyum folyeye yaklaştırınız, hareket başlayacaktır. Sadece iletken maddeler hareket etmez iletken olmayan yalıtkan maddelerde hareket eder alemenyum folye yerine kağıtdan silindir yapıp deneyin yanlız daha güçlü düşünmekgerekiyor daha fazla güç gerektiriyor.Bu denemelerde beyinden yayılan elektromagnetik dalganın gücünü artırmak için insan vucuduna serbest elktron yüklenildiğinde güç artmaktadır. Serbest elktron Wangraf jenaratörü diğer adıyla elektronüreten jenaratörle olur (artı yük değil eksi yük yani serbest elktronlar gerekir)Serbest elektronlar beyin hücrelerinde iyonların sürtünme gücünü artırarak daha güçlü elektromagnetik dalganın yayınlanmasına sebeb olur.İnsan beyinden yayın-lanan elktromagnetik dalga gücü olduçça zayıftır. Normalde tüm insan beyni ortalama 25 watta yakıngüç harcar.Bu gücünde çok küçük bir parçası elktromagnetik dalga olarak yayınlanır.( Miliwatlar düzeyinde) Halk arasında nazar diğer adıy-la göz deymesi olarak bilinen insan beyininden yayınlanan komleks yapıya sahip elktromagnetik dalga komleksidir. Yukarıda örneğini verdiğinsilidir hareketinde bilinen mıknatısi kutup hareketi mevcut değildir. Bu hareket komleks yapıya sa-hip olan elktromagnetik dalga komleksinin oluşturduğu magnetik alandır.Cisim üzerine düşerek cismi harekete zorlamasıdır.Böylesine küçük bir güçle bunlar yapılabiliniyorsa çok yüksek güçle binwatt onbin-yüzbin watt gibi oldukça yüsekgüçlü yayınla (insan beyinindekinin benzerini yayın yapabilen elktronik sistem kurulabilseydi) neler yapılabilinirdi? Eğer yapılabilseydi mağnetik alanda hareket edebilen araçlar geliştirilebilinirdi( mıknatıs benzeri bir alan değil) Tıpda yer bulrdu şöyleki;kistlerin ve tümoral yapıların küçültülmesi hatda yok edilmesi (baskı altında bırakılarak nekroze edilebilinir) Bundan başka tıpda birçok alanda denemeler yapılabilinir Medülla spinalis kesisi kırıklar gibi.Böyle bir sistem gelişi-mini sen niçin denemedin sorusu aklınıza gelebilir. Birçok deneme çalışmalarım oldu yanlız bunun için çok büyük bir araştırma labaratuarı gerekiyor. Sistem için gerekenler iyibir kamara sistemi, güçlü bir bilgisayar, iyibir yazılım programı,bilgisayar sonrası ara elktronik devre ve son olarak yayın yapabilen sistem. Enson maddeye kadar olanlar dünya üzerinde yapılabiliniyor yayın yapabilen sistemde sorunlar mevcut ama uzun çalışmalar sonucu bunun aşılabilineceğini tahmin ediyorum. Bu kadar bilgi yeter. DOKTOR İRFAN YÜCETÜRK CEB TLF: 05324164042